โปรโมชั่น

โปรโมชั่น eMatrix รักษาหลุมสิว เนียนใส รูขุมขนกระชับ

ปลอดภัย เห็นผลจริง ได้รับ USFDA

 

คอร์ส 100 shots 8,900.- 

ปกติ 15,000.- (รวมทุกอย่างแล้ว)

ฟรี ยาชา และ Subcision 

 

คอร์ส 200 shots 13,900.-

ปกติ 30,000.- (รวมทุกอย่างแล้ว)

ฟรี ยาชา และ Subcision 

 

คอร์ส 300 shots 19,900.-

ปกติ 45,000.- (รวมทุกอย่างแล้ว)

ฟรี ยาชา และ Subcision 

 

คอร์ส 400 shots 24,500.-

ปกติ 60,000.- (รวมทุกอย่างแล้ว)

ฟรี ยาชา และ Subcision