Tag Archives: TriLipo

Maximus TriLipo คืออะไร?

Maximus คือ อีกทางเลือกหนึ่งในการกำจัดไขมันและยกกระชับผิวแบบที่ไม่ต้องพึ่งศัลยกรรมใดๆ ที่สามารถปรับสภาพได้ถึง 4 ชั้นผิวในหนึ่งเดียว ด้วยการใช้คลื่น RF ช่วยในการสลายไขมัน